Helpu Pobl Hŷn i Fyw’n Annibynnol: A yw Cynghorau’n Gwneud Digon?

15 Hyd 2015 - 12:01yb

Yn ystod 2015, fe wnaethom gynnal archwiliad er mwyn canfod a oedd cynghorau’n gweithio’n effeithiol er mwyn helpu pobl hŷn i fyw’n annibynnol.

Ar sail canfyddiadau’r archwiliad hwn, mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi casglu, er bod sector cyhoeddus Cymru’n cydnabod yr heriau’n gysylltiedig â phoblogaeth sy’n heneiddio, mae rhai rhwystrau allweddol yn cyfyngu ar y newid ffocws sydd ei angen er mwyn lleihau’r galw am wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol a helpu pobl hŷn i fyw’n annibynnol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau