Tîm staff yn paratoi i fynd i’r afael â Her Llwybr Arfordir Cymru

11 Medi 2015 - 4:43yp

Mae rhai o'n cyd-weithwyr yn Swyddfa Archwilio Cymru yn bwriadu cerdded ar hyd llwybr arfordirol cyfan Cymru y penwythnos hwn er budd yr elusen, Cross Roads Care.

Mae’r tîm eisoes wedi codi £1,660 a hoffem ddweud da iawn wir a phob lwc, wrth iddynt gyflawni’r her hon!