Lindsay Foyster

Lindsay Foyster

Yn flaenorol, bu Lindsay yn gweithio am 30 mlynedd ym maes iechyd meddwl yn y trydydd sector yng Nghymru, ac mae ganddi dros 19 o flynyddoedd o brofiad o weithio ar lefel bwrdd a chorfforaethol, fel Cyfarwyddwr Mind Cymru. Mae ganddi brofiad o fod ar fwrdd nifer o sefydliadau trydydd sector eraill hefyd. Ei meysydd o ddiddordeb penodol yw llywodraethu da, cydraddoldeb ac amrywiaeth ac ymgysylltu â chymunedau.

Roedd hi’n Swyddog Arweiniol ar Gydraddoldeb corfforaethol i Mind a thrwy gydol ei gyrfa mae Lindsay wedi bod yn eiriolwr dros sicrhau fod llais pobl o gymunedau amrywiol yn cael ei glywed a’i ystyried, yn enwedig wrth edrych ar ddatblygiad a gwelliant mewn gwasanaethau cyhoeddus.

I ffwrdd o waith y Bwrdd, mae Lindsay yn byw mewn pentref bach ger Caerffili gyda’i mab ac mae wedi bod yn llywodraethwr i’r ysgol gynradd wledig, leol am dros chwe blynedd. Mae hi hefyd yn adeiladu ar ei hyfforddiant a’i phrofiad fel hyfforddwraig a mentor gweithredol.

Lindsay Foyster - Hysbysiad O Gofrestru Buddiannau [PDF 94KB agorir mewn ffenest]