Amanda Hughes

Amanda Hughes

Cyfrifydd Siartredig yw Amanda ac ar hyn o bryd mae'n Rheolwr Archwilio sydd wedi'i lleoli'n bennaf yn ein swyddfa yn Ewlo yng ngogledd Cymru.

Cyn gweithio i SAC roedd Amanda yn Bennaeth Cyllid i Gyngor Cefn Gwlad Cymru ac mae wedi dal swyddi ym maes cyllid yng Nghyngor Ynys Môn a Chyngor Gwynedd. Symudodd i Gymru yn 1991 ar ôl cwblhau ei hyfforddiant proffesiynol gyda Deloitte yn Llundain. Mae ganddi radd Meistr mewn Rheoli Newid a Diploma Ôl-raddedig mewn Llywodraethu Corfforaethol.

Mae Amanda yn un o ddau gyflogai etholedig ar Fwrdd. O ran ei bywyd personol, mae'n briod i ffermwr da byw, mae ganddi ddau fab ac mae'n byw ar Ynys Môn. 

Amanda Hughes - Hysbysiad O Gofrestru Buddiannau [PDF 95KB agorir mewn ffenest newydd]