Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2013-14 yr Archwilydd Cyffredinol

16 Gorff 2014 - 12:28yp

Pob blwyddyn rydyn ni’n cyhoeddi Adroddiad Blynyddol, sy’n crynhoi ein gwaith dros y 12 mis blaenorol. Mae’n nodi ein huchafbwyntiau, cyflawniadau a ffocws ein gwaith ar gyfer y dyfodol.

Mae’r adroddiad blynyddol a chyfrifon hwn wedi ei baratoi yn unol â pharagraff 13 o Atodlen 8 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 mewn ffurflen dan gyfarwyddyd Y Trysorlys.

Dyma’r olaf i gael ei gyflwyno gan yr Archwilydd Cyffredinol. O dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013, mae’r ddyletswydd hon yn pasio i Fwrdd newydd Swyddfa Archwilio Cymru.

Mae’r Adroddiad Blynyddol wedi ei rannu i wyth adran wahanol:

  1. Amdanom ni
  2. Crynodebau ariannol, amgylcheddol a chymdeithasol gan gynnwys dangosyddion perfformiad allweddo
  3. Rhoi sicrwydd
  4. Cynnig mewnwelediad
  5. Hyrwyddo gwelliant
  6. Rhedeg y busnes
  7. Ffocws ein gwaith yn y dyfodol
  8. Datganiadau o gyfrifon

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau