Boeleri Biomas yn gostwng Allyriadau Carbon - Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

1 Medi 2011 - 12:00yb

Dros yr wyth mlynedd diwethaf, mae'r Cyngor wedi gosod dros dri megawat o foeleri biomas ar 11 safle.

Yn bennaf, ysgolion a arferai redeg ar lo yw'r safleoedd. Yn ogystal, roedd canolfan amgylcheddol yn Aberdar hefyd yn rhan o'r prosiect. Mae'r mesur hwn wedi bod yn hynod effeithiol. Mae'r cynllun hwn bellach wedi ymestyn i gynnwys yr adeilad Ilety. Mae'r manteision sy'n deillio o'r fenter hon fel a ganlyn:

  • Gostyngiad enfawr o ran allyriadau carbon, oherwydd y defnydd ar ffynhonnell adnewyddadwy.
  • Defnydd gwell o amser gofalwyr.
  • Buddion ariannol o ran lefelau prisiau tanwydd ffosil.

 Ariannwyd y cynlluniau cynnar yn rhannol (25 y cant) gan y Loteri Genedlaethol, wedi'i weinyddu drwy Welsh Biofuels ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Disgwylir i'r gwariant cyllid gael ei adennill yn !lawn. Bu'r costau gosod rhwng £50,000 ar gyfer boeler unigol a £120,000 ar gyfer gosodiadau boeleri dwbl mwy.

Enw: Gerald Israel
Teitl/rôl: Rheolwr Ynni
Sefydliad: Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
E-bost: Gerald.a.israel@rctcbc.gov.uk
Ffôn: 07799 132160

Darganfod dogfennau