Hawliau mynediad Archwilydd Cyffredinol Cymru ac Archwilwyr Penodedig

8 Mai 2014 - 5:13yp

Mae hawliau mynediad yr Archwilydd Cyffredinol ac Archwilwyr Penodedig yn hollbwysig wrth sicrhau bod cyrff cyhoeddus yn cael eu dal yn atebol drwy waith archwilio.

Mae’r daflen hon yn egluro’r hawliau mynediad ac yn mynd i’r afael â rhai cwestiynau cyffredin cysylltiedig. Mae hefyd yn nodi’r ystyriaethau y bydd archwilwyr yn rhoi sylw iddynt wrth fynd ati i ymarfer a gorfodi’r cyfryw hawliau.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau