Swyddfa Archwilio Cymru Cynllun Blynyddol 2014-15

1 Ebr 2014 - 6:17yp

Paratowyd y Cynllun Blynyddol hwn ar y cyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru dan adran 25(1) o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013.

Fe’i cyflwynir gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru dan adran 26 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau