Seminar ar Reoli Adeiladau

12 Rhag 2013 - 9:00am - 8 Ion 2014 - 5:00pm

Gall rheoli adeiladau yn effeithiol ac arloesol alluogi'r sector cyhoeddus i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus gwell - a chadw costau i lawr. 

Trawsgrifiad fideo [PDF 169KB Agorir mewn ffenest newydd]

Cynhaliwyd seminar yn rhad ac am ddim ar Reoli Adeiladau gan Swyddfa Archwilio Cymru, Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth ac Arfer Da Cymru. Roedd y seminar yn dwyn ynghyd yr arferion mwyaf cyfredol ar draws Cymru a thu hwnt. Erbyn diwedd y seminar, roedd cynrychiolwyr wedi rhannu a dysgu dulliau gwahanol o ran rheoli adeiladau, gan eu galluogi nhw i gyflawni mwy gyda llai o adnoddau.

Gellir gwylio'r cyflwynwyr yn trafod eu cyfraniad [Agorir mewn ffenest newydd] i’r seminar.

Roedd y seminar wedi ei anelu at reolwyr a swyddogion â chyfrifoldeb dros:

  • Rheoli adeiladau;
  • Rheoli cyfleusterau;
  • Rheoli asedau a chynllunio; a
  • Datblygu cynaliadwy.

Amlinelliad o’r seminar

Roedd y seminar yn cynnwys sesiynau arddangos llawn:

A dewis i fynychu dau o'r gweithdai canlynol:

Ble a Phryd

0900 - 1300
Dydd Iau 12 Rhagfyr 2013
Swyddfa Archwilio Cymru, 24 Heol y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9LJ.

0900 - 1300
Dydd Mercher 8 Ionawr 2014
Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF