Seminar Gweithio ar Draws y Cenedlaethau

Cafodd seminar ei gynnal gan Swyddfa Archwilio Cymru, gyda Viv Du Feu, Partner yn Capital Law Caerdydd, fel rhan o'i ymrwymiad parhaus i rannu atebion arloesol er mwyn alluogi sector cyhoeddus Cymru i reoli darpariaeth gwasanaeth mewn cyfnod anodd.

Roedd y seminar yn anelu at fynd i'r afael â materion gweithlu cyffredin sy'n wynebu sefydliadau yn y sector cyhoeddus.

Gellir gwylio'r cyflwynwyr yn trafod eu cyfraniad [Agorir mewn ffenest newydd] i’r seminar.

Roedd y seminar wedi ei anelu at rolau o fewn y sector cyhoeddus a'r trydydd sector yng Nghymru, yn arbennig:

  • Cyfarwyddwyr Adnoddau Dynol;
  • deiliaid Portffolio AD gweithredol/anweithredol;
  • Cyfarwyddwyr sy'n delio â chwsmeriaid;
  • Rheolwyr Newid;
  • Arweinwyr Polisi ar gyfer y gweithlu;
  • gweithwyr proffesiynol allweddol sy'n ymwneud â Datblygu Talent, Datblygu Gweithlu.

Amlinelliad o’r seminar

Roedd y seminar yn cynnwys dwy sesiwn:

Sesiwn 1: Roedd y sesiwn hon yn rhoi trosolwg gan Viv Du Feu o effaith bresennol y cenedlaethau ac effeithiau gweithio ar draws nifer o genedlaethau, a'r goblygiadau i sefydliadau.

Sesiwn 2: Setiau dysgu gweithredoedd cynrychiolwyr ar y themâu isod:

  • Goblygiadau a rheoli pan fo recriwtio allanol wedi ei atal dros dro;
  • Beth i'w wneud pan mae'n bryd i ddiweddaru polisïau;
  • Pan rydych am recriwtio rôl benodol; a
  • Rôl mentora a hyfforddi.

Pryd a ble

Dydd Mawrth 26 Mawrth 2013
0900 – 1300
Swyddfa Archwilio Cymru, 24 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9LJ

Does dim digwyddiadau ar y gweill yn y categori hwn ar hyn o bryd