Rheoli Absenoldeb

Mae absenoldeb oherwydd salwch  yn costio’r economi Brydeinig tua £11 biliwn y flwyddyn.

Tra ein bod methu osgoi rhyw lefel o absenoldeb oherwydd salwch, gall absenoldeb gael ei leihau drwy newid agweddau o’r gwaith sy’n achosi iechyd gwael a thrwy reoli absenoldeb.

Mae’r canllaw hwn yn tynnu at ei gilydd canllawiau a cyngor gan gyrff proffesiynnol sy’n cynnig cyngor gweithredol ar reoli salwch ac esiamplau o arfer da.

Cyfrifoldeb pawb yw rheoli absenoldeb. Mae’r canllaw wedi ei gynllunio i gynorthwyo:

  • Aelodau etholiedig / aelodau anweithredol
  • Timau rheoli gweithredol
  • Pwyllgorau craffu
  • Swyddogaethau AD
  • Rheolwyr llinell
  • Gweithwyr
  • Cynghorwyr iechyd galwedigaethol