Ymgynghoriadau

Gael gwybodaeth am ein hymgynghoriadau cyfredol a blaenorol.

Ymgynghoriad ar Raddfeydd Ffioedd 2019-20

Mae'r ymgynghoriad hwn yn gwahodd sylwadau ar ein cynigion ar gyfer cyfraddau ffioedd ac agweddau eraill ar y gyfundrefn ffioedd statudol ar gyfer gwaith archwilio. Rydym yn gwahodd ymatebion o bob rhan o'r sectorau yr ydym yn eu harchwilio.

Mae Deddfwriaeth yn ei gwneud yn ofynnol i ni ymgynghori ar raddfeydd ffioedd ar gyfer gwaith mewn cyrff llywodraeth leol ac ar gyfer y Fenter Twyll Genedlaethol. Nid yw ein Hysbysiad ynghylch Graddfeydd Ffioedd 2019-20 yn dangos unrhyw newid i 2018-19. Nid yw'r graddfeydd llywodraeth leol yn berthnasol i gyrff eraill a archwilir.

Sut i ymateb

Atebwch drwy e-bostio post@archwilio.cymru erbyn 24 Medi 2018.

Fel arall, anfonwch eich ymateb atom yn ysgrifenedig drwy’r post gan ddefnyddio’r manylion isod:

Ymgynghoriad ar raddfeydd ffioedd
Swyddfa Archwilio Cymru
24 Heol y Gadeirlan
Caerdydd
CF11 9LJ