Rheoli Adeiladau

Mae rheoli tir ac adeiladau yn effeithiol yn hanfodol i ddarparu gwasanaethau'r sector cyhoeddus yn llwyddiannus yn yr 21ain ganrif.

Gan gydnabod hyn rydym wedi datblygu'r canllawiau hyn ar ôl cwblhau gwaith archwilio mewn mwy na 30 o gyrff cyhoeddus yng Nghymru. Mae'r tudalennau hyn yn rhoi gyngor clir ac atebion arloesol i helpu sefydliadau i gael y budd mwyaf o'u hadeiladau. Nod y canllawiau yw ategu gwelliannau i'r broses o ddarparu gwasanaethau, hyrwyddo trefniadau gweithio hyblyg i staff, lleihau costau a lleihau effaith defnyddio adeiladau ar yr amgylchedd.

Mae’r canllaw yn cynnwys cyngor ar egwyddorion allweddol rheoli adeiladau:

  • Strategaeth;
  • Gwerth am Arian – Strategol;
  • Gwerth am Arian – Gweithredol; a
  • Rheoli Perfformiad.

Mae hefyd yn cynnwys offeryn hunanasesu i helpu gwasanaethau cyhoeddus i feirniadu pa mor effeithiol ydynt wrth reoli adeiladau.