Cynnal gwerth am arian yng ngwasanaeth yr heddlu

20 Gorff 2010 - 10:37yb

Mae gwariant yr heddlu wedi cynyddu’n sylweddol yn ystod y ddegawd ddiwethaf, mae troseddu wedi lleihau ac mae hyder cyhoeddus wedi cynyddu ond er bod y lefelau cyllid wedi codi mae’r broses o graffu a herio gwariant wedi bod yn wael. Mae’r adroddiad hwn yn darparu fframwaith ar gyfer newid wrth ddefnyddio dull trawsffurfiol mewn cyswllt â bygythiad, niwed a risg ac yn herio’r heddlu i wneud arbedion sylweddol yn y dyfodol.

Fe gynhyrchwyd yr adroddiad hwn ar y cyd rhwng Swyddfa Archwilio Cymru, y Comisiwn Archwilio a sefydliad Arolygwyr Ei mawrhydi (HMIC).

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau