Lindsay Foyster

Delwedd o Lindsay Foyster, cadeirydd y bwrdd rheoli

Mae Lindsay wedi bod yn aelod anweithredol o Fwrdd Swyddfa Archwilio Cymru ers 2015. Yn ystod y cyfnod hwn mae hi wedi bod â nifer o swyddi gan gynnwys Arweinydd Cydraddoldeb, Cadeirydd y Pwyllgor Cydnabyddiaeth ac Adnoddau Dynol ac Uwch Gyfarwyddwr Annibynnol. Yn flaenorol, bu'n gweithio am 30 mlynedd yn y trydydd sector ym maes iechyd meddwl yng Nghymru, ac mae ganddi dros 19 mlynedd o brofiad ar lefel bwrdd a chorfforaethol fel Cyfarwyddwr Mind Cymru. Mae hi hefyd wedi cael profiad o fod yn aelod o fwrdd nifer o sefydliadau eraill yn y trydydd sector. Ei meysydd diddordeb penodol yw llywodraethu da, cydraddoldeb ac amrywiaeth ac ymgysylltu â'r gymuned.

Yn ogystal â gwasanaethu fel Arweinydd Cydraddoldeb Anweithredol yn Archwilio Cymru, hi oedd Arweinydd Cydraddoldeb corfforaethol Mind a thrwy gydol ei bywyd gwaith mae Lindsay wedi hyrwyddo llais pobl, o bob rhan o gymunedau amrywiol, i gael ei glywed a'u hystyried yn arbennig wrth edrych ar ddatblygu a gwella gwasanaethau cyhoeddus.

I ffwrdd o waith y Bwrdd, mae Lindsay yn byw mewn pentref bach ger Caerffili gyda dau gi egnïol ac roedd yn llywodraethwr i'r ysgol gynradd wledig leol am tua deng mlynedd. Mae hi hefyd yn defnyddio ei hyfforddiant a'i phrofiad fel mentor a hyfforddwr gweithredol, gan gynnwys cefnogi rôl menywod ar fyrddau.