Cadeirydd y Bwrdd

Dr Kathryn Chamberlain OBE

Example image

Daeth Kate i'r Brifysgol yng Nghymru yn yr 1980au a dyw hi erioed wedi gadael.

Un o'i swyddi cyntaf oedd gydag Archwiliad Dosbarth Cymru, un o ragflaenwyr Swyddfa Archwilio Cymru, ac mae'n canmol y profiad hwn gan roi sylfaen gref yng nghyswllt gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru sydd wedi ei dilyn drwy gydol ei gyrfa. 

Hyd yn ddiweddar hi oedd Prif Weithredwr cyntaf yr Awdurdod Monitro Annibynnol ar gyfer y Cytundebau Hawliau Dinasyddion (yr IMA). Yn ystod 2020 arweiniodd raglen i greu'r sefydliad newydd hwn mewn ymateb i ymrwymiadau a nodwyd yn y Cytundebau Ymadael yn dilyn ymadawiad y Deyrnas Unedig â'r Undeb Ewropeaidd.

Cyn hynny treuliodd Kate saith mlynedd yn Brif Weithredwr Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, deng mlynedd fel Prif Ystadegydd Llywodraeth Cymru a Phennaeth Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddol, a deng mlynedd yn gweithio i'r Comisiwn Archwilio ac Archwiliad Dosbarth Cymru yn cynnal adolygiadau o wasanaethau cyhoeddus ar draws Cymru a'r Gororau. Mae gan Kate PhD mewn ystadegau mathemategol a phrofiad helaeth o ran rheoleiddio, llywodraethu, a phenderfyniadau ar sail tystiolaeth. 

I ffwrdd o'i gwaith mae Kate yn byw gyda'i theulu mewn pentref bach y tu allan i Aberhonddu lle mae'n ymroi i'w hobsesiynau efo garddio ac ymchwilio i hanes ei theulu.