Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru Asesiad Corfforaethol Rhagarweiniol 2010

6 Ion 2011 - 8:59yb

Mae’r adroddiad yn nodi canfyddiadau’r Asesiad Corfforaethol yn unig, ac mae wedi’i lunio i ateb y cwestiwn: ‘A yw trefniadau Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru (yr Awdurdod) yn debygol o sicrhau gwelliant parhaus?’

Y casgliad sy’n deillio o’n Hasesiad Corfforaethol cyntaf yw bod arweinyddiaeth sefydlog a gwelliannau i llywodraethu corfforaethol yn debygol o gefnogi gwelliant yn y dyfodol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau