Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Asesiad Corfforaethol Rhagarweiniol 2010

6 Ion 2011 - 8:59yb

Mae'r adroddiad yn nodi canfyddiadau'r Asesiad Corfforaethol yn unig, ac mae wedi'i lunio i ateb y cwestiwn: 'A yw trefniadau Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru(yr Awdurdod) yn debygol o sicrhau gwelliant parhaus?' 

 

Y casgliad sy'n deillio o'n Hasesiad Corfforaethol cyntaf yw bod arweinyddiaeth gref a threfniadau corfforaethol da ar waith, sy'n debygol o fod yn sail gadarn i wella perfformiad.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau