Newyddlen

Mae ein newyddlen yn eich darparu â diweddariadau cyson am ein gwaith archwilio gwasanaethau cyhoeddus, arfer da a’n digwyddiadau.

I danysgrifio cyflwynwch eich cyfeiriad e-bost.

Cymraeg
Cymraeg
Previous slide Next slide
Pause slideshow
Saesneg
Previous slide Next slide
Pause slideshow

Mae’r adroddiad yn cwmpasu’r ffordd y mae’r Awdurdod yn darparu ac yn gwerthuso gwasanaethau mewn perthynas â 2011-12, a’r ffordd y mae’n cynllunio gwelliant ar gyfer 2012-13.

Newsletter

Our newsletter provides you with regular updates on our public service audit work, good practice and events.

To subscribe please enter your email.

Saesneg
Undefined
Previous slide Next slide
Pause slideshow

Contact us

Depending on your query, you can contact us via a number of different methods. Please read our guidance for correspondents to help you decide how to get in touch.

Saesneg
Subscribe to Swyddfa Archwilio Cymru RSS