Newyddion

News pane

Y Fframwaith ar gyfer Gofal Iechyd Parhaus y GIG yn sicrhau gwelliannau, ond mae angen gwneud mwy o gynnydd

13 Meh 2013 - 12:00yb

Mae rhoi'r Fframwaith ar gyfer Gofal Iechyd Parhaus y GIG (GIP) ar waith wedi sicrhau rhai gwelliannau, ond mae angen gwneud mwy i sicrhau cysondeb a thegwch ledled Cymru ac mae'r cynnydd cyfyngedig wrth fynd i'r afael ag ôl-groniad o heriau ynghylch cymhwysedd i gael GIP yn parhau i beri pryder, yn ôl adroddiad a gyhoeddir heddiw gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Yr Archwilydd Cyffredinol yn cyhoeddi ei Adroddiad Gwella Blynyddol 2013 ar Gyngor Bro Morgannwg

3 Meh 2013 - 12:00yb

Heddiw, mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi ei Adroddiad Gwella Blynyddol ar Gyngor Bro Morgannwg.

Yr Archwilydd Cyffredinol yn cyhoeddi ei Adroddiad Gwella Blynyddol 2013 ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

3 Meh 2013 - 12:00yb

Heddiw, mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi ei Adroddiad Gwella Blynyddol ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Yr Archwilydd Cyffredinol yn cyhoeddi ei Adroddiad Gwella Blynyddol 2013 ar Gyngor Sir y Fflint

24 Mai 2013 - 12:00yb

Heddiw, mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi ei Adroddiad Gwella Blynyddol ar Gyngor Sir y Fflint.

Yr Archwilydd Cyffredinol yn cyhoeddi ei Adroddiad Gwella Blynyddol 2013 ar Gyngor Sir Ddinbych

15 Mai 2013 - 12:00yb

Heddiw, mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi ei Adroddiad Gwella Blynyddol ar Gyngor Sir Ddinbych.

Yr Archwilydd Cyffredinol yn cyhoeddi ei Adroddiad Gwella Blynyddol 2013 ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

13 Mai 2013 - 12:00yb

Heddiw, mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi ei Adroddiad Gwella Blynyddol ar Gyngor Sir Bwrdeistref Conwy.

Yr Archwilydd Cyffredinol yn cyhoeddi Adroddiad Gwella Blynyddol ar Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

7 Mai 2013 - 12:00yb

Heddiw, mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi ei Adroddiad Gwella Blynyddol ar Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Yr Archwilydd Cyffredinol yn cyhoeddi Adroddiad Gwella Blynyddol 2013 ar Gyngor Ceredigion

3 Mai 2013 - 12:00yb

Heddiw, mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi ei Adroddiad Gwella Blynyddol ar Gyngor Ceredigion.

Yr Archwilydd Cyffredinol yn cyhoeddi Adroddiad Gwella Blynyddol 2013 ar Gyngor Sir Penfro

3 Mai 2013 - 12:00yb

Heddiw, mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi ei Adroddiad Gwella Blynyddol 2013 ar Gyngor Sir Penfro.

Yr Archwilydd Cyffredinol yn cyhoeddi ei Adroddiad Gwella Blynyddol 2013 ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

1 Mai 2013 - 12:00yb

Heddiw, mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi ei Adroddiad Gwella Blynyddol ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

Tudalennau