Newyddion

News pane

Mae angen i’r sector cyhoeddus yng Nghymru newid ei ffocws i gynnal annibyniaeth pobl hŷn

15 Hyd 2015 - 8:38yb

Mae llawer o wasanaethau ataliol yn cael eu tanbrisio gan godi pryderon y bydd y galw am wasanaethau iechyd a chymdeithasol yn parhau i gynyddu

Pa mor ddiogel yw eich cymuned?

12 Hyd 2015 - 4:53yp

Lansio arolwg o ddinasyddion ynglŷn â diogelwch cymunedol.

Cynghorau tref a chymuned yng Nghymru yn dangos gwelliant o ran cyflwyno'u cyfrifon yn brydlon

16 Medi 2015 - 12:01yb

Fodd bynnag, mae nifer y barnau archwilio amodol a methiannau o ran llywodraethu ariannol yn dal i fod yn rhy uchel 

Tîm staff yn paratoi i fynd i’r afael â Her Llwybr Arfordir Cymru

11 Medi 2015 - 4:43yp

Mae rhai o'n cyd-weithwyr yn Swyddfa Archwilio Cymru yn bwriadu cerdded ar hyd llwybr arfordirol cyfan Cymru y penwythnos hwn er budd yr elusen, Cross Roads Care.

Digwyddiadau arfer da ar gyfer 2015-16

29 Gorff 2015 - 2:41yp

Dewch o hyd i wybodaeth am y digwyddiadau rydyn ni’n eu cynnal i helpu i wella gwasanaethau cyhoeddus ar draws Cymru.

Cyngor Torfaen yn cau ei gyfrifon yn gynt nag erioed

28 Gorff 2015 - 3:15yp

Cynllun llwyddiannus yn arwain at adran gwasanaethau ariannol mewn Cyngor yn cau ei chyfrifon blynyddol 10 wythnos o flaen ei hamser

Cyfleuster BrowseAloud ar gael ar ein gwefan nawr

24 Gorff 2015 - 11:29yb

Wrth i ni symud tuag at wella hygyrchedd ein gwefan, rydym wedi ychwanegu darn newydd o feddalwedd o’r enw BrowseAloud.

Trefniadau corfforaethol ar gyfer diogelu’n amrywiol ledled Cymru

21 Gorff 2015 - 8:02yb

Mae’n rhaid i rai cynghorau gryfhau sut maent yn cyflawni eu cyfrifoldebau corfforaethol ar gyfer diogelu 

Staff yn barod i gyfarfod â'r cyhoedd yn Sioe Frenhinol Cymru

17 Gorff 2015 - 6:23yp

Bydd staff o bob ran o’n sefydliad tu ôl i’n stondin yn y Sioe Frenhinol o ddydd Llun 20 Gorffennaf tan ddydd Iau 23 Gorffennaf.

Ni all llywodraeth Cymru ddangos gwerth am arian o werthu tir

13 Gorff 2015 - 5:17yp

Gwerthiant diffygiol, llywodraethu gwan a goruchwyliaeth aneffeithiol wedi cael effaith andwyol ar gysyniad buddsoddi arloesol Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio

Tudalennau