Swyddfa Archwilio Cymru yn ymgynghori â grwpiau cydraddoldeb cynrychioliadol

4 Meh 2014 - 11:27yb

Digwyddiad ymgynghori yn ceisio ystyried sut y gallwn wella ymgysylltiad â chynrychiolwyr o grwpiau dan anfantais yn ein gwaith archwilio.

Yr wythnos hon mae aelodau o Swyddfa Archwilio Cymru yn cwrdd â llu o grwpiau allanol i drafod ffyrdd o wella sut y gall ymgorffori ystyriaethau cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein gwaith o ddydd i ddydd.

Dywedodd y Cyfarwyddwr, Paul Dimblebee, sydd wedi trefnu’r digwyddiad hwn:

Mae hwn yn gyfle gwych i ni brofi ein ffordd o feddwl am y ffordd orau o ymgysylltu â'r grwpiau cynrychioliadol i sicrhau ein bod yn rhoi sylw priodol i ystyriaethau cydraddoldeb yn y broses gynllunio ac wrth gynnal ein gwaith archwilio. Mae gennym ffocws mewnol cryf ar wneud Swyddfa Archwilio Cymru yn le cynhwysol i weithio ynddo ac rydym yn awyddus i sicrhau bod yr un manwl gywirdeb yn cael ei adlewyrchu yn ein gwaith allanol.

Bydd cynrychiolwyr o 17 o grwpiau sy'n cynrychioli pobl â nodweddion gwarchodedig gwahanol ledled Cymru yn mynychu’r digwyddiad hanner diwrnod, sy'n cael ei gynnal ar ddydd Iau 5ed Mehefin.

Bydd grwpiau fel Age Cymru, Race Council Cymru a Stonewall yn mynychu'r digwyddiad, sydd â’r nod o roi gwell dealltwriaeth iddynt o waith Swyddfa Archwilio Cymru ac i ystyried sut y gallwn ymgysylltu’n well gyda grwpiau cynrychioliadol wrth gynllunio ein rhaglenni gwaith ac wrth gynnal prosiectau archwilio unigol.