Sicrhau etifeddiaeth y Gynhadledd Craffu

13 Ion 2014 - 3:12yp

Gwrandewch ar Peter Watkin Jones o Eversheds yn trafod ‘Craffu Tu Hwnt i’r Ffiniau’ ar dudalen blog y Gyfnewidfa Arfer Da.

Fel rhan o etifeddiaeth y Gynhadledd Craffu mae’r Tîm Arfer Da wedi ymrwymo i rannu allbynnau’r gynhadledd er mwyn sicrhau bod ei etifeddiaeth yn parhau ac yn cael ei rannu mor eang â phosib. Mae’r Tîm yn gwneud hyn drwy flog y Gyfnewidfa Arfer Da [Agorir mewn ffenest newydd] sy’n cynnwys dolenni i amrywiaeth o ffynonellau.

 

Er bod y Gynhaldedd Craffu diweddar yn canolbwyntio ar lywodraeth leol, fe gyflwynodd prif siaradwr y prynhawn, Peter Watkin Jones [Agorir mewn ffenest newydd] o Eversheds, ei farn ar Ymchwiliad Canolbarth Swydd Stafford [Agorir mewn ffenest newydd]. Roedd ei araith yn un heriol.