Rheoli Gwastraff yng Nghymru

dydd Mercher, Mawrth 27, 2019 - 12:00yp

Edrychom ar sut ydym yn rheoli ein gwastraff yng Nghymru

Uchelgais Cymru erbyn 2050 yw dim gwastraff.

Mae rheoli gwastraff yn fater pwysig a chymhleth sy’n ymdrin ag amrywiaeth o ddulliau gweithredu gwahanol ond perthnasol.

  • Mae atal gwastraff rhag cael ei gynhyrchu, neu baratoi gwastraff i’w ailddefnyddio, yn cyflwyno buddion amgylcheddol llawer gwell nag ailgylchu,
  • Mae ailgylchu yn cyflwyno buddion amgylcheddol llawer gwell na ffurfiau eraill o adferiad, fel ynni o wastraff.
  • Ar waelod y raddfa, gyda’r lleiaf o fuddion amgylcheddol, yw gwaredu mewn modd nad yw’n adfer unrhyw ynni, e.e. anfon gwastraff i safleoedd tirlenwi

Edrychom ar sut ydym yn rheoli ein gwastraff yng Nghymru, ar draws set o dri darn o waith cysylltiedig.