Rhannu dysgu ar draws sector gyhoeddus Cymru

dydd Llun, Ionawr 20, 2020 - 10:00yb
Eisteddodd pobl i lawr yn gwrando ar fenyw yn rhoi cyflwyniad

Mae ein Cyfnewidfa Arfer Da yn rhan bwysig o'r gwaith a wnawn. Rydym yn gweld ystod eang o'r sector cyhoeddus yng Nghymru sy’n rhoi persbectif, mewnwelediad a sylfaen wybodaeth unigryw i ni.

Bob blwyddyn, rydym yn cynnal nifer o ddigwyddiadau arfer da, gan gynnwys seminarau a gweminarau dysgu ar y cyd. Mae'r digwyddiadau hyn yn dwyn ynghyd unigolion o bob rhan o'r sector cyhoeddus yng Nghymru.

Mae ein rhaglen o ddigwyddiadau dysgu ar y cyd yn canolbwyntio ar bynciau sy'n gyffredin ar draws y gwasanaethau cyhoeddus. Mae'r pynciau hyn yn cyd-fynd â llawer o'n hastudiaethau ac yn cyfrannu at amcanion strategol ein sefydliad.

Mae ein digwyddiadau yn rhad ac am ddim ac yn agored i bob gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru.

Digwyddiadau i ddod

Datguddio’r gwerth yn eich data

30 Ionawr, 12.00 – 1.30yp

Mae’r weminar hon ar gyfer sefydliadau sydd eisiau newid y ffordd maent yn casglu, dadansoddi a defnyddio data, ar bob lefel.

Mwy o wybodaeth am y gweminar ac archebwch eich lle.

Cyd-weithio i adnabod a lleihau bregusrwydd

13 Chwefror, 10:00yb - 3:00yp

27 Chwefror, 10:00yb - 3:00yp

Bydd y seminar yn canolbwyntio ar sut i gyflawni llywodraethiant ac atebolrwydd effeithiol mewn partneriaeth i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus effeithiol.

Mwy o wybodaeth am y seminar ac archebwch eich lle.

Taith Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod: Ein sefyllfa ar hyn o bryd a lle mae angen i ni fod

19 Mawrth, 10:00yb - 3:00yp

26 Mawrth, 10:00yb - 3:00yp

Bydd hyn yn gyfle i gynnal trafodaeth er mwyn cydnabod a thynnu sylw at yr heriau, a sut i gynnig gwasanaethau sydd yn ymwybodol o ACEs.

Mwy o wybodaeth am y seminar ac archebwch eich lle.

Cewch wybod mwy am y tîm ar eu tudalen tîm, gan gynnwys adnoddau o ddigwyddiadau blaenorol.