Mae gwasanaethau cyhoeddus yn wynebu 'y 7 mlynedd dynnaf o wariant gwasanaethau cyhoeddus yn y cyfnod ers y Rhyfel', meddai'r Archwilydd Cyffredinol

10 Hyd 2013 - 12:00yb

Yn siarad yng Nghynhadledd y Rhwydwaith Arweiniad Ariannol yn Stadiwm Dinas Caerdydd (10 Hydref 2013), mae'r Archwilydd Cyffredinol yn amlygu'r gyllideb ddrafft llym a rôl gall Swyddfa Archwilio Cymru chwarae wrth wneud y gorau o adnoddau cyhoeddus.