Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn dymuno penodi yr Archwilydd Cyffredinol nesaf

12 Hyd 2017 - 3:10yp

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn hysbysebu ar gyfer Archwilydd Cyffredinol newydd, i gymryd lle Huw Vaughan Thomas pan fydd yn ymddiswyddo yn 2018.

Gellir dod o hyd i’r hysbyseb ar wefan y Cynulliad [agorir mewn ffenest newydd], y dyddiad cau yw hanner dydd ar 8 Tachwedd 2017.

Mae swydd Archwilydd Cyffredinol Cymru yn benodiad gan y Goron, ar sail tymor sefydlog 8 mlynedd yn unol ag enwebiad gan y Cynulliad.

Mae’r Archwilydd Cyffredinol presennol, sydd am ymddeol y flwyddyn nesaf, wedi bod yn ei swydd ers 2010.