Mae corff gwarchod y sector cyhoeddus yn ceisio adborth gan y rhanddeiliaid allweddol a'r cyhoedd ar god diwygiedig ar gyfer archwilwyr

dydd Mawrth, Ionawr 30, 2018 - 1:47yp

Mae Archwilydd Cyffredinol heddiw yn cyhoeddi ymgynghoriad ar y Cod Ymarfer Archwilio diwygiedig, gyda'r bwriad o lansio cod ymarfer archwilio newydd yn y gwanwyn

Mae'r Archwilydd Cyffredinol yn bwriadu gwella ac ymestyn egwyddorion sylfaenol ar gyfer y rhai sy'n gwneud gwaith ar ei ran. Cynhwysir y cynigion yn y ddogfen Cod Ymarfer Archwilio a rhoddir pwyslais ar safonau uchel o ran archwilio ansawdd. Datblygwyd y ddogfen i gyd-fynd â safonau rhyngwladol ar archwilio ac ymgorffori'r hyn sy’n ymddengys i fod yn arfer proffesiynol gorau.

Mae gan yr Archwilydd Cyffredinol cyfrifoldebau newydd o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Rydym wedi cynnal gwaith dros gyfnod o 2017-18 er mwyn helpu i ddatblygu ein dull o arholiadau hyn ac felly rydym yn bwriadu cynnwys rhagor o fanylion mewn fersiynau o’r Cod sydd i’w dod ailadrodd y Cod. Rydym hefyd yn ystyried sut rydym yn defnyddio egwyddor datblygu cynaliadwy yn y ffordd rydym yn cyflawni ein gwaith.

Croesewir sylwadau a barn gan yr Archwilydd Cyffredinol ar fersiwn ddrafft Cod Ymarfer Archwilio drwy ymgynghoriad gan y cyhoedd a rhanddeiliaid eraill.

Bydd yr ymgynghoriad ar agor tan 26 Mawrth 2018. Gellir dod o hyd i fanylion yr ymgynghoriad llawn a sut i ymateb ar gael ar ein tudalen ymgynghoriadau ar y we.