Helpwch i lunio ein trawsnewidiad digidol fel Datblygydd Drupal

dydd Mercher, Hydref 16, 2019 - 4:49yp

A ydych chi'n ddatblygydd Drupal uchel ei gymhelliant gydag agwedd arloesol at ddatrys problemau?

A allwch chi weithio'n ailadroddol a llunio atebion digidol sy'n diwallu anghenion defnyddwyr ein gwefan?

Rydym yn awyddus i benodi Datblygydd Drupal am gyfnod penodol i'n helpu i wneud nifer o welliannau i'n gwefan.

Byddwch yn rhan o dîm cyfathrebu sydd wedi ennill gwobrau, yn gweithio'n agos gyda TG a rhannau eraill o'r sefydliad.

Mae'r gwaith hwn yn rhan bwysig o raglen trawsnewid digidol ein sefydliad. Byddwch yn ein helpu i gyflawni newidiadau sy'n gwella sut rydym yn cyfathrebu ein gwaith ar lefel fyd-eang.

Dyddiad cau: 14 Tachwedd 2019

Mae gwybodaeth bellach am y cyfle cyffrous hwn yn y swydd ddisgrifiad [PDF 147KB agorir mewn ffenest newydd]

Gwnewch gais ar-lein trwy ein gwefan recriwtio.