Gwasanaethau Gofal Sylfaenol yng Nghymru

dydd Mawrth, Ebrill 24, 2018 - 11:44yb

Y darlun sydd ohoni

Mae’n cyhoeddiad diweddaraf yn dwyn ynghyd amrediad o ddata i ddarparu cipolwg o wasanaethau gofal sylfaenol yng Nghymru. Rydym wedi casglu gwybodaeth ar:

  • Swyddogaeth gofal sylfaenol yng Nghymru;
  • Y gost i’r GIG;
  • Safbwyntiau cleifion;
  • Materion yn ymwneud â’r gweithlu; a
  • Sut mae’r GIG yn cynllunio i ddatblygu a gwella gofal sylfaenol.

Mae’r ddogfen hon yn amrywio o’n hallbynau arferol gan ei bod yn dwyn ynghyd amrediad o wybodaeth, yn amlinellu cyflwr y gwasanaethau ar hyn o bryd a rhai o’r materion a’r heriau y maent yn eu gwynebu. Mae’n darparu platfform ar gyfer y gwaith mwy manwl ar ofal sylfaenol y bydd ein tîm archwilio yn gweithio arno yn lleol ac yn gendelaethol yn ystod gweddill 2018.

Gallwch ddarllen y cyhoeddiad llawn arlein [agorir mewn ffenest newydd]