Ein Strategaeth Pobl

dydd Mercher, Ebrill 11, 2018 - 10:21yb

Oes gennych ddiddordeb mewn gweithio inni? Neu eisiau gwybod sut fath o gyflogwr ydym ni?

Yn wir, rydym newydd lawnsio ein Strategaeth Pobl newydd, sy’n traethu’n union sut mae i weithio gyda ni a sut rydym wedi edrych ar ôl ein staff.

Mae’n Cyfarwyddwr AD a Chyllid, Steve O’Donoghue, hefyd wedi ysgrifennu blog sy’n egluro pam rydym wedi’n hymrwymo i wneud Swyddfa Archwilio Cymru yn lle GWYCH i weithio ynddo. Gallwch ddarllen ei erthygl gan ymweld â’n safle blogiau [agorir mewn ffenest newydd].