Daliwch i fyny ar weminar diweddaraf Y Gyfnewidfa Arfer Da

dydd Mawrth, Ebrill 18, 2017 - 3:50yp
Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Gwyliwch y weminar ar Safonau Agored eto ar YouTube.

Cynhaliodd ein tîm Y Gyfnewidfa Arfer Da gweminar yn ddiweddar ar Integreiddio Technoleg Gwybodaeth drwy Safonau Agored.

Pwrpas y gweminar oedd i rannu gwybodaeth i'r gwylwyr ar sut y gellir rhoi Safonau Agored ar waith, yn ogystal â'r gallu i gysylltu'r safonau â'u gwaith eu hunain a darparu gwasanaethau cyhoeddus yn effeithiol.

Gallwch wylio'r weminar eto ar ein sianel YouTube [Agorir mewn ffenest newydd]. Mae isdeitlau ar gael yn Gymraeg a Saesneg drwy glicio ar yr eicon capsiynau caeedig, a dewis iaith gan ddefnyddio'r eicon 'settings'.