Mae’r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru yn gosod eu cynllun blynyddol ar gyfer 2018-19

29 Maw 2018 - 11:20yb

Heddiw, mae'r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru wedi cyhoeddi eu Cynllun Blynyddol ar gyfer 2018-19, sy’n nodi sut y byddent yn cyflawni’r cynllun a’i amcanion.

Yn y Cynllun, rydym wedi rhoi disgrifiad cyfredol o'r ffactorau a fydd, yn ein tyb ni, yn cael y dylanwad mwyaf ar y modd y byddwn yn cyflawni ein gwaith dros y tair blynedd nesaf. Rydym hefyd wedi ailddiffinio'r blaenoriaethau strategol sy'n sail i'r modd y byddwn yn ymateb i'r amgylchedd hwnnw ac yn cyflawni ein nod cyffredinol a'n hamcanion allweddol.

 

Yn gyffredinol, byddwn yn parhau i ganolbwyntio’n gadarn ar sicrhau y caiff dulliau gwaith a chynhyrchion archwilio eu diweddaru’n rheolaidd. Drwy fyfyrio ar ddisgwyliadau rhanddeiliaid, gall yr Archwilydd Cyffredinol barhau i gynnig mewnbwn craffu treiddgar ac ysgogi gwelliannau yn y sector cyhoeddus yng Nghymru.