Barod i ymuno â thîm cyfathrebu gwobrwyedig?

dydd Llun, Ebrill 10, 2017 - 12:46yp

Rydyn ni’n chwilio am Uwch Swyddog Gyfathrebu

Ydych chi'n angerddol am gyfathrebu? Oes gennych chi'r ddawn o ddenu pobl at gynnwys gwych gan ddefnyddio'r sianel fwyaf priodol?

Rydym yn edrych am unigolyn profiadol o fewn cysylltiadau cyhoeddus i weithio fel Uwch Swyddog Cyfathrebu o fewn ein tîm gwobrwyedig. Hoffem rywun sy'n wych am ysgrifennu; cynllunio ymgyrchoedd; ffilmio a golygu; rheoli digwyddiadau a chysylltu â'r cyfryngau.

Os oes diddordeb gennych weithio mewn amgylchedd prysur a gwobrwyol ac rydych yn dalentog ac amryddawn, ewch i'n tudalen swyddi am fwy o wybodaeth ac i wneud cais.

Dyddiad cau: 7 Mai, 2017.