Newyddion

Cover of the think piece

Mae Archwilio Cymru yn edrych ar rai o'r heriau i weithredu deddfwriaethol

 

Nodi deg cyfle allweddol ar gyfer sut y gall y GIG yng Nghymru ailgychwyn ac ailosod systemau gofal cynlluniedig yn dilyn y pandemig 

 

Mae Lindsay Foyster wedi cael ei chadarnhau fel Cadeirydd newydd Swyddfa Archwilio Cymru

Ymunwch â ni yn ein gweminar rhad ac am ddim ar 23 Medi.

Mae’r pandemig cyfredol yn darparu cyfle go iawn i godi proffil a sicrhau gwelliannau i swyddogaeth sy’n tanategu’r data y mae’r GIG yn dibynnu arno

Cafodd y rhaglen gymhleth gwerth £171 miliwn o waredu asbestos ac adnewyddu Ysbyty Glan Clwyd ei chwblhau yn llwyddiannus ychydig fisoedd yn unig yn ddiweddarach na'r bwriad