Newyddion

Cover of the think piece

Mae Archwilio Cymru yn edrych ar rai o'r heriau i weithredu deddfwriaethol

 

Dylai Llywodraeth Cymru wella’r rheolaethau o ran dyfarnu arian datblygu gwledig

Mae’r Coronafeirws wedi cael effaith sylweddol ar fywyd yng Nghymru ac ar draws y byd. Nid yw cyllid cyhoeddus yn eithriad.

Edrychom ar sut y mae cynghorau a byrddau iechyd wedi bod yn cyfeirio pobl at y trefniadau

Taniwch eich gyrfa gyda’n Rhaglen Prentisiaeth newydd o fewn archwilio ariannol

Mae Archwilio Cymru yn cefnogi ymdrechion y sector cyhoeddus drwy rannu'r hyn a ddysgir trwy’r pandemig