Newyddion

Unwaith eto, methodd pedwar o’r saith bwrdd iechyd yng Nghymru â chyflawni eu dyletswydd ariannol i beidio â gorwario dros gyfnod o dair blynedd, yn ôl eu cyfrifon ar gyfer 2019-20 a gyhoeddwyd heddiw.    

Mae’r Senedd wrthi’n hysbysebu am Gadeirydd a thri Aelod Anweithredol o’n Bwrdd.