Newyddion

Logo Archwilio Cymru

Mae’r Senedd wrthi’n hysbysebu am Gadeirydd a thri Aelod Anweithredol o’n Bwrdd. 

Mae adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Archwilydd Cyffredinol Cymru yn taflu goleuni ar y materion sydd wedi effeithio ar y prosiect

Dim ond 66% o gynghorau a gydymffurfiodd â’r terfyn amser statudol ar gyfer cyhoeddi eu cyfrifon archwiliedig