Newyddion

Patrymau gwariant cyhoeddus ers datganoli ‘yn ddiddorol ac, o bosibl, yn annisgwyl’

27 Medi 2019 - 12:53yp

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru’n bwrw golwg dros y ffordd y mae gwariant cyhoeddus wedi newid ers datganoli o’i gymharu â rhannau eraill o’r DU

Paratoadau yng Nghymru ar gyfer Brexit ‘heb gytundeb’ – diweddariad

25 Medi 2019 - 4:20yp

Yr Archwilydd Cyffredinol yn anfon llythyr at Bwyllgor y Cynulliad ar y cynnydd a wnaed gan gyrff cyhoeddus

Angen gwella gwasanaethau i bobl ifanc

19 Medi 2019 - 12:04yb

Adroddiadau’n adnabod diffyg cymorth mewn meysydd allweddol 

Loteri cod post ar gyfer ‘drws blaen’ newydd i wasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion

12 Medi 2019 - 12:04yb

Er bod canolbwyntio ar wasanaethau ataliol yn helpu i leihau’r galw