Newyddion

Cover of the think piece

Mae Archwilio Cymru yn edrych ar rai o'r heriau i weithredu deddfwriaethol

 

Methiannau o ran gwneud penderfyniadau a rheolaeth fewnol yn y Cyngor Tref yn arwain at golled o £234,000

Mae’r Adroddiad Blynyddol yn dangos bod Swyddfa Archwilio Cymru wedi cyflawni ei holl raglen waith ar gyfer 2018-19 

Rhywfaint o gynnydd cadarnhaol, ond nid oedd yr Archwilydd Cyffredinol yn gallu cymeradwyo cyfrifon pedwar bwrdd iechyd am y drydedd flynedd yn olynol 

Mae angen adnoddau ychwanegol i frwydro yn erbyn twyll a chadw’n gyfredol â dulliau cyfnewidiol twyllwyr

Mae ein Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon newydd gael eu cymeradwyo!

Nid yw awdurdodau cynllunio yng Nghymru’n meddu ar y cydnerthedd y mae ei angen i gyflawni gwelliannau hirdymor, meddai’r Archwilydd Cyffredinol