Newyddion

Y sefyllfa’n gwaethygu wrth i oediadau ar gyfer apwyntiadau dilynol cleifion allanol yng Nghymru gynyddu

30 Hyd 2018 - 11:06yp

Mae materion sy’n peri pryder sylweddol ac mae angen camau gweithredu, yn ôl yr Archwilydd Cyffredinol.

£5.4 miliwn o dwyll a gordaliadau wedi’i nodi yng Nghymru trwy'r Fenter Twyll Genedlaethol

22 Hyd 2018 - 12:16yp

Mae'r adolygiad diweddaraf yn datgelu £1 filiwn ychwanegol o'i gymharu â'r rownd flaenorol

Dod o hyd i ddewisiadau amgen i wastraff tirlenwi yng nghymru

10 Hyd 2018 - 12:03yp

Mae rhaglen Llywodraeth Cymru wedi'i ‘rheoli'n dda’ ond mae rhai cynghorau sydd wedi optio allan yn dal i ddibynnu ar dirlenwi