Newyddion

Mae buddsoddiad cynghorau mewn llety i oedolion ag anableddau dysgu yn ateb y galw presennol

24 Mai 2018 - 12:30yb

Er gwaethaf y cynnydd, mae'r trefniadau presennol yn annhebygol o fod yn addas ar gyfer y dyfodol, meddai'r Archwilydd Cyffredinol

Helpwch i lywio ein harchwiliadau a'r pynciau a ddewiswn

22 Mai 2018 - 10:06yb

Lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar flaenraglen waith Archwilydd Cyffredinol Cymru

Mae’n rhaid i gamau gweithredu gyfateb â brwdfrydedd os yw uchelgais llesiant cenedlaethau’r dyfodol i gael ei wireddu yng nghymru

10 Mai 2018 - 12:30yb

Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn cyhoeddi adolygiad blwyddyn gyntaf o sut y mae cyrff cyhoeddus yng Nghymru yn gweithredu’r ddeddfwriaeth newydd

Ymunwch â’n tîm cyfathrebu sydd wedi ennill sawl gwobr!

1 Mai 2018 - 3:04yp

Canfuwch fwy a gwench gais arlein

Yr Archwilydd Cyffredinol yn lansio Cod diwygiedig i archwilwyr

1 Mai 2018 - 10:31yb

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi cyhoeddi Cod Ymarfer Archwilio diwygiedig, yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus yn gynharach eleni.