Newyddion

Eitem newyddion ar yr Adroddiad Cydraddoldeb

21 Rhag 2017 - 2:28yp

Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru yn ymrwymedig i hyrwyddo cydraddoldeb

 

Y gwaith paratoi tuag at ddatganoli cyllidol yn 'mynd yn dda' er gwaethaf rhai heriau

20 Rhag 2017 - 12:18yp

Mae angen cymryd camau o hyd i ddarparu systemau treth ar amser, meddai'r Archwilydd Cyffredinol 

Cyfrifon ariannol llywodraeth ganolog a llywodraeth leol 'wedi'u paratoi i safon dda'

20 Rhag 2017 - 1:01yb

Ond mae lle i wella'r trefniadau ar gyfer cyflwyno adroddiadau ariannol, ac i'r sector Llywodraeth Leol yn benodol ateb yr her sy'n gysylltiedig â dyddiadau cau cynharach. 

Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol  a Archwilydd Cyffredinol Cymru

Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth wedi’i lofnodi rhwng yr Archwilydd Cyffredinol a Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

15 Rhag 2017 - 1:53yp

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru a Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth heddiw

Allbynnau Cynhadledd Dyfodol Diamod ar-lein nawr

12 Rhag 2017 - 4:51yp

Ar Hydref 19, cynhaliodd y Grŵp Datblygu Sgiliau Cyllid yr ail Gynhadledd Hyfforddai Cyllid - Dyfodol Diamod 2017