Newyddion

Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru yn ymrwymedig i hyrwyddo cydraddoldeb

25 Hyd 2017 - 1:57yp

Adroddiad ar gydymffurfiaeth Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru

A yw trefniadau caffael yn rhoi gwerth am arian i gyrff cyhoeddus Cymru?

17 Hyd 2017 - 12:20yb

Canfuom, mewn tirwedd sy'n newid, fod cyfle clir i wella trefniadau caffael ar lefel genedlaethol a lleol. 

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn dymuno penodi yr Archwilydd Cyffredinol nesaf

12 Hyd 2017 - 3:10yp

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn hysbysebu ar gyfer Archwilydd Cyffredinol newydd, i gymryd lle Huw Vaughan Thomas pan fydd yn ymddiswyddo yn 2018.

Sut y mae cynghorau yng Nghymru yn ymdrin â newid gwasanaeth

11 Hyd 2017 - 4:18yp

Mae ein hadroddiad yn tynnu sylw at enghreifftiau o arferion a meysydd ar gyfer gwella