Newyddion

Ydych chi’n archwilydd â chymhwyster CCAB? Ymunwch â ni!

26 Mai 2017 - 3:50yp

Rydyn ni’n chwilio am dri aelod o’r tîm Archwilio Ariannol 

Mae rhaglen Llywodraeth Cymru i foderneiddio ysgolion yn cael ei rheoli’n dda ar y cyfan

24 Mai 2017 - 2:16yp

Ond bydd angen iddi egluro’i disgwyliadau ar gyfer y cam nesaf a chanolbwyntio ar rai o’r prif risgiau sydd ynghlwm wrth y rhaglen os bydd newidiadau o ran cyllid a ffocws

Hoffech chi weithio i gorff gwarchod y sector cyhoeddus yng Nghymru? Rydyn ni’n chwilio am Archwilwyr Perfformiad

23 Mai 2017 - 4:45yp

Tair swydd ar gael o fewn y timau cyflwyno iechyd a llywodraeth leol mewn lleoliadau ar draws Cymru

Rhagolygon cadarnhaol i gyfrifon llywodraeth ganolog ond mae lle i wella mewn rhai meysydd

17 Mai 2017 - 12:55yp

Mae gwelliannau parhaus yn amlwg o ran ansawdd a phrydlondeb cyfrifon blynyddol, ond mae lle i rai cyrff wella eu gweithdrefnau sicrhau ansawdd ac adrodd blynyddol