Newyddion

Yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru yn gosod eu Cynllun ar gyfer 2017-18

29 Maw 2017 - 4:34yp

Heddiw, mae'r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru wedi cyhoeddi eu Cynllun Blynyddol ar gyfer 2017-18, sy’n nodi sut y byddent yn cyflawni’r cynllun a’i amcanion. 

Mae cyrff lywodraeth leol yn parhau i wynebu heriau wrth baratoi a gwella cyfrifon blynyddol prydlon

9 Maw 2017 - 9:00yb

Er bod ansawdd paratoi cyfrifon wedi gwella o gymharu â'r llynedd, mae sefydliadau'n parhau i wynebu heriau wrth baratoi cyfrifon cywir yn gynharach a rheoli cyfyngiadau cyllideb