Newyddion

Colegau addysg bellach yn ymdopi â thoriadau Llywodraeth Cymru

27 Chwef 2017 - 2:25yp

“Ond mae cyflwr ariannol colegau yn amrywio ac nid yw effaith y toriadau mewn cyllid ar ansawdd y ddarpariaeth a deilliannau dysgwyr yn glir eto, meddai’r Archwilydd Cyffredinol.”

Cydnabyddiaeth allanol i ymrwymiad Swyddfa Archwilio Cymru i amrywiaeth a chydraddoldeb

23 Chwef 2017 - 4:57yp

Safle cryf ar Fynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall yn ‘fan cychwyn’ rhagorol

Enwebiad am Wobr Arloesedd

14 Chwef 2017 - 3:52yp

Rydym wedi cael ein henwebu am wobr Cyllid Cyhoeddus ac wedi’n henwebu ar y cyd ar gyfer ail wobr

Beth ydych chi’n meddwl am ein gwefan?

7 Chwef 2017 - 2:59yp

Rydym am barhau i wella ein gwefan; byddwn yn dwlu clywed eich barn amdano.