Apwyntiad Archwilydd Cyffredinol newydd

dydd Mercher, Mawrth 14, 2018 - 3:45yp

Edrychwn ymlaen at groesawu Adrian Crompton i’w swydd newydd fel Archwilydd Cyffredinol Cymru yn dilyn pleidlais Aelodau’r Cynulliad i gefnogi ei enwebiad yn ystod Cyfarfod Llawn heddiw.

Golyga hyn bod y broses recriwtio yn parhau i’r cam nesaf, sef apwyntiad ffurfiol gan Ei Mawrhydi'r Frenhines.

Bydd Adrian Crompton, sy’n gweithio fel Cyfarwyddwr Busnes y Cynulliad yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru yn camu mewn i le Huw Vaughan Thomas, yr Archwilydd Cyffredinol presennol, sy’n ymddeol fis Gorffennaf.

Dywedodd yr Archwilydd Cyffredinol, Huw Vaughan Thomas, heddiw:

“Rwy’n falch o glywed bod enwebiad Adrian Crompton wedi’i basio ar gyfer cymeradwyaeth gan y Frenhines. Rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda Adrian a chydweithwyr i sicrhau pontio esmwyth wrth i mi drosglwyddo’r awenau ym mis Gorffennaf. Rwy’n dymuno pob dymuniad gorau i Adrian mewn swydd freintiedig, heriol a chyffrous yng Nghymru.”

Dywedodd Isobel Garner, Cadeirydd Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru, heddiw:

“Rydym wir yn edrych ymlaen at groesawu Adrian i’r swydd yn yr haf. Rwy’n hyderus y gall Adrian adeiladu ar waddol Huw Vaughan Thomas a pharhau i drawsnewid archwilio allanol yng Nghymru fel ei bod yn gwneud gwahaniaeth go iawn i wasanaethau cyhoeddus a bywydau pobl.”

Adrian Crompton