Ai chi fydd ein Prentis Archwilio Ariannol nesaf?

dydd Gwener, Gorffennaf 27, 2018 - 10:35yb

Rydym wedi lansio Rhaglen Prentisiaeth ac yn chwilio am dri pherson i ymuno â’n tîm Archwilio Ariannol.

Er y byddwch yn gweithio â rhifau, byddwch yn golygu llawer mwy na hynny i ni.

Byddwch yn ymuno â sefydliad sy’n le gwych i weithio gyda phobl sy’n ymrwymedig i greu Cymru well. 

Diddordeb?

Ewch i weld ein swyddi gwag am fwy o wybodaeth neu gyflwyno cais ar-lein.