Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2013-14 yr Archwilydd Cyffredinol

16 Gorff 2014 - 1:05yp

Heddiw mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi ei Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon. 

Mae’r adroddiad blynyddol a chyfrifon hwn wedi ei baratoi yn unol â pharagraff 13 o Atodlen 8 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 mewn ffurflen dan gyfarwyddyd Y Trysorlys.

Dyma’r olaf i gael ei gyflwyno gan yr Archwilydd Cyffredinol. O dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013, mae’r ddyletswydd hon yn pasio i Fwrdd newydd Swyddfa Archwilio Cymru.

Follow WalesAudit Office's board Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2013-14 yr Archwilydd Cyffredinol on Pinterest.

Pob blwyddyn, mae’r Adroddiad Blynyddol yn crynhoi ei waith, yn ogystal â gwaith Swyddfa Archwilio Cymru, yn ystod y 12 mis blaenorol. Mae’n nodi uchafbwyntiau allweddol, cyflawniadau a ffocws ein gwaith ar gyfer y dyfodol.