Rhan 2 - Eich Tref, Eich Dyfodol - Adfywio Canol Trefi

Rhan 2 - Eich Tref, Eich Dyfodol - Adfywio Canol Trefi
Darlun yn dangos tref Gymreig 'stylised'. Mae'n cynnwys tai, busnesau a thrafnidiaeth ar ffurf beics a bysus yn ogystal a chyfeiriadau at goed a mynyddoedd a chefn gwlad.

Yn dilyn y digwyddiad a gynhaliwyd ar 20 Mai 2021, bydd y digwyddiad hwn yn lawnsio adroddiad terfynol astudiaeth Archwilio Cymru ar Adfywio Canol Trefi.

Bydd y digwyddiad yn rhannu canfyddiadau ac argymhellion yr adroddiad, yn ogystal â chynnig syniadau ar ffyrdd all trefi ddadansoddi eu sefyllfa bresennol er mwyn ffurfio eu dyfodol.

Hefyd bydd yr Athro Karel Williams o Brifysgol Manceinion, economegydd sydd wedi gwneud ymchwil ar yr economi sylfaenol yn rhannu canfyddiadau ei adolygiad diweddar o dair tref yng Nghymru. Bydd Ian Williams o Lywodraeth Cymru hefyd yn dychwelyd er mwyn rhannu ei safbwynt a’i ymateb i adroddiad yr astudiaeth.

Mae trefi Cymru yn adlewyrchu o’u hardaloedd, wedi eu cysylltu â'i gilydd ac oll â chymeriad unigryw. Er eu bod wedi gorfod addasu wrth i’w cyd-destun newid, maent yn rhan o’n hunaniaeth

Ymunwch â ni ar gyfer dathliad o drefi Cymreig, gyda rhai awgrymiadau i’r dyfodol.

02 September 2021
09:30
11:00
Eich manylion
Name
Gweminar
Seminar
14 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Digwyddiad ar-lein
Os felly, nodwch yn y blwch isod